Թվային ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն

Պայմանագիր