Շտապ ծառայություններ

Շտապ ծառայություն 

Ծառայության կոդը

Բջջային և ՆՀՑ-ի հաշիվների տեղեկատու

111

Բջջային ցանցի տեղեկատու

111

Գազի ծառայություն

104

Շտապ օգնություն

103

Ոստիկանություն

102